Osnovni vid predstavljanja delatnosti preduzeća na Internetu je WEB prezentacija. Ona po pravilu sadrži osnovne informacije o firmi (logotip, adresa, telefoni, fax, email), proizvodni program ili spektar usluga, aktuelne informacije iz poslovanja, ali i sve ono što rukovodstvo smatra da bi bilo interesantno da pokaže o svojoj firmi, projektu, novom proizvodu... Uz odgovarajući grafički dizajn, kombinacijom teksta i fotografije, zvuka, video-zapisa, postiže se efektno predstavljanje delatnosti koje je dostupno milionima posetilaca na svakoj tački zemaljske kugle.

Web dizajn

- prikupljanje materijala i podataka
- planiranje (planiranje prezentacije sadrzaja, infrastrukture prezentacije, tehnologije izrade, grafickog i stilskog koncepta)
- izrada grafickog dizajna, kodiranje, izrada aplikacija
- postavljanje na server

Web aplikacije

- izrada dinamickih aplikacija u PHP-u (baze podataka, forme ... )

Internet marketing

- prijava na strane i domace pretrazivace i direktorijume
- optimizacija za pojedine pretrazivace
- izrada banera
- ostale tehnike internet marketinga

Odrzavanje

- odrzavanje prezentacije, dodavanje novih sadrzaja i aplikacija

Fotografisanje

- izrada kvalitetnih fotografija digitalnim foto aparatom za potrebe prezentacije

 

 


O_nama
Hardware
WebDesign
Software
Podrska

 
 

Home | O nama | Hardware | Web Design | Software | Podrska | Kontakt


Copyright © O P T I M U S
 

home kontakt