Optimus Kasa

softverski Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (ESIR) koji je kreiran u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji i Tehničkim vodičem Poreske uprave. Optimus Kasa je softver na računaru (POS) u koji poreski obveznik unosi podatke o računu, šalje račun na fiskalizaciju, prima odgovor i štampa fiskalni račun.

Karakteristike

 Programsko rešenje koje u sebi sadrži sve potrebne komponente:

 • unos podataka o artiklima,
  • unos, izmena, brisanje artikala i cenovnika
  •  broj artikala NEOGRANIČEN
  • dužina naziva artikla 40 karaktera  
 • izbor artikla  pomoću
  • bar koda
  • naziva (dela naziva)
  • kataloškog broja
  • šifre
 • unos količine
  • predefinisan (podrazumevana količina 1)
  • brza izmena količine
  • unos količine sa težinskog barkoda (vage)
 • promena cene unetom artiklu
 • popust na artikal ili na ceo račun
 • naplata izabranih artikla za prodaju, izborom jednog ili više načina plaćanja
  • ostalo
  • gotovina
  • kartica
  • ček
  • virman
  • vaučer
  • IPS
 • format štampe računa
  •  rolna papira širine 57mm ili 80mm
  • A4 format
 • evidentiranje kupca
  •  pravno lice po PIB-u ili drugo lice kome se prodaje prema pravilniku e evidenciji kupca
 • refundira ceo ili deo računa ( umesto “NI obrazac”)
 • povezivanje račun sa avansnim računom
 • Podržane vrste računa:
  • promet
  • predračun
  • kopija
  • obuka
  • avans

Program Optimus Kasa nema u sebi LPFR, već koristi VPFR i/ili drugi LPFR.

Program je testiran sa ESC-POS printerom za štampu na rolni širine 57mm i 80mm preporuka 80mm.

Program je prenosivo rešenje i može se koristiti nezavisno od Optimus Paketa ili Optimus Robno programskog rešenja.

Kratak opis

Režim prodaja


Unos podatka o računu: artikal, količina, cena, (popust), šalje račun na fiskalizaciju, prima odgovor i štampa fiskalni račun.

Svaki račun se evidentira i može se proveriti skeniranjem QR koda koji se nalazi na računu. Ukoliko u trenutku izdavanja nemate internet konekciju račune potpisuje lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) koji je obavezan da postoji na svakom prodajnom mestu.

Šifarnici

 • artikli  – šifarnik artikala (unos, izmena, brisanje) i cenovnik
 • partneri – šifarnik poslovnih partnera (unos, izmena, brisanje)

Izveštaji

 • presek stanja
 • dnevni izveštaj
 • periodični izveštaj

Štampa izveštaja

 • zbirna specifikacija – specifikacija prodatih artikala za period Predlog za NI – specifikacija artikala koji su prodati sa popustom ili spec.cenom
 • predlog za NI – specifikacija predloga za nivelaciju za period

Dokumenti

 • računi (virmani) – specifikacija izdatih virmanskih računa
 • gotovinski – specifikacija izdatih gotovinskih računa
 • predračuni – specifikacija izdatih predračuna
 • avansi – specifikacija izdatih avansnih računa
 • refundacija  – specifikacija izdatih refundacija